Kolejny gwałtowny spadek opłat za przewóz kontenerów

Kolejny gwałtowny spadek opłat za przewóz kontenerów

Kolejny gwałtowny spadek opłat za przewóz kontenerów

Następny drastyczny spadek opłat za przewozy kontenerowe

Opłaty za przewóz pojedynczej jednostki kontenerowej w popularnych spotowych umowach na trasie pomiędzy Szanghajem i innymi portami ze wschodniej Azji a Europą Północną uzyskały po raz kolejny ogromnie niską wartość. Aktualnie wynoszą one niecałe 330 dolarów za kontener, co będzie oznaczać spadek o 27 procent w porównaniu z wcześniejszym okresem. Tak ciężka sytuacja występuje już od paru miesięcy, i o ile kontrahenci są z tego zadowoleni, to transportowe firmy są w coraz większych tarapatach. Tak długo utrzymujące się niewysokie ceny mają spory wpływ na stopień rentowności połączeń, stawiając pod dużym znakiem zapytania dużą ich część. Tak naprawdę można już zobaczyć sporo radykalnych posunięć pośród pewnej grupy właścicieli statków, którzy po prostu rezygnują z niektórych połączeń z powodu nieopłacalności. Co prawda nieco sytuację ratują ceny paliw, także będące na niskim pułapie, ale nie jest to wystarczające na to, żeby być zadowolonym z ogólnej sytuacji. Paradoksalnie poziom cen paliwa wpłynął na coraz bardziej popularne w ostatnim czasie rozwiązanie, to znaczy kontenerowce pływają dookoła Afryki zamiast przez Kanał Sueski, bo im się to po prostu bardziej się opłaca.

W minionym tygodniu spadek na szlakach Szanghaj – Europa Północna był największy, ale inne trasy też miały znaczne spadki. Pomiędzy Dalekim Wschodem a portami Morza Śródziemnego było to około 24 procent, zaś do portów na terenie Ameryki Północnej między kilkanaście a dwadzieścia. O tym, jaka jest wielkość tych obniżek bardzo dobrze będą świadczyć wskaźniki które pokazują średnie ceny za przewóz kontenera. Na przykład SCFI na szlakach do portów na terenie Ameryki została uzyskana wartość 99 dolarów – tak niskich cen nie było jeszcze w historii. Duży spadek zanotowany został jeśli chodzi o ogólny wskaźnik SCFI. W miniony piątek wysokość jego utrzymywała się w okolicach 566,9, jednak aktualnie zmalała do wysokości 486,7. A różne prognozy na najbliższy okres czasu nie napawają optymizmem, bo nie ma dużych nadziei do tego, żeby ceny wzrosły. Wprawdzie co pewien okres czasu pojawiają się większe wzrosty, ale jednak mają one bardzo krótkotrwały charakter.