Obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statku

Wszelkie urzędy które się zajmują przepisami związanymi z transportem morskim coraz większy nacisk kładą na kwestie bezpieczeństwa transportu. Już za parę miesięcy w życie będą wchodzić przepisy związane z dokładną kontrolą ciężaru załadowanych kontenerów. Zgodnie z nimi obowiązek wykonania tego sprawdzenia spoczywa na nadawcy ładunku, i odbywało się będzie zanim się wszystko załaduje ma statek. Nad przepisami dokładnie pracowano już w roku 2014, lecz sam problem widziano już znacznie wcześniej, lecz z rozmaitych powodów rozwiązania nie wprowadzono w życie. Nowe wytyczne wyraźnie nakazują, że praktycznie każdy kto nadaje kontener zobowiązany jest do dokładnej weryfikacji jego wagi i przekazania informacji o tym terminalowi oraz przewoźnikowi. wprowadzony także został zakaz obsługiwania ładunków, które nie poddano weryfikacji. Sugeruje się obecnie dwa sposoby kontroli, więc będą tu możliwości wybrania tego, który będzie bardziej pasował. Pierwszym sposobem będzie zważenie wypełnionego kontenera za pomocą certyfikowanego sprzętu, a drugi to sprawdzenie masy całego ładunku i dodanie do tego wagi pustego kontenera.

Kłopot z deklaracjami wagi był znany już od dawna, i długiego czasu też było to dość niebezpieczne. Na pokład pojedynczego statku jednorazowo wchodzi prawie dwadzieścia tysięcy jednostek kontenerowych. Przy tak dużej ilości nawet małe różnice w zadeklarowanej wadze w porównaniu z rzeczywistą mogą sprawić dużo problemów w czasie płynięcia. Już niejednokrotnie pojawiały się sytuacje zapadania się kontenerów, problemy ze stabilnością statków czy także śmiertelne wypadki wśród załogi. W skrajnych przypadkach, przy dużych różnicach między rzeczywistą a deklarowaną wagą może dojść do znacznego przechyłu i utonięcia statku, co już parokrotnie w historii się już wydarzyło. Dlatego też branża morska z dużą radością przyjęła planowane zmiany, mimo że będą się one wiązać z nieco większą pracą. Na szczęście w pierwszej kolejności postanowiono na kwestie bezpieczeństwa, a nie na zyski za wszelką cenę. Przez to można mieć nadzieję, że przypadki które się pojawiały dawniej już się więcej nie zdarzą.