Rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

 

Praktycznie żaden z nowoczesnych portów nie ma żadnych szans na rozwój, jeżeli doprowadzone do niego nie zostaną odpowiednie dojazdowe trasy, i to nie tylko drogowe ale także kolejowe. Póki co infrastruktura kolejowa dużo do życzenia będzie pozostawiać, zwłaszcza na terenach portowych będzie jeszcze dużo do wykonania w tej kwestii. Jeżeli chodzi o rejon Trójmiasta, to tu znacznie korzystniej wypada pod tym względem Gdański Port. Na początku bieżącego roku do użytku została oddana linia 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Dodatkowo w trakcie realizacji jest drugi tor na tej trasie, dzięki czemu już od połowy roku pociągi będą mogły jeździć w obie strony, z przepustowością nawet do dwustu pełnych składów na dzień. Zamierzenia są dużo większe, ponieważ zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Gdańskiego portu przepustowość linii ma być zwiększona nawet sześć razy. Dlatego też już w chwili obecnej wykonywanych jest kilka ważnych inwestycji, mających pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kolejne kilka jest w trakcie konsultacji społecznych, projektowania czy gromadzenia koniecznych pozwoleń.

Równie spory zakres wykonywanych projektów jest na terenie Gdyńskiego Portu. Po pierwsze port ten zamierza dostosować kolejową infrastrukturę do parametrów sieci TEN-T. Pozwoli to przede wszystkim na możliwość obsługiwania dużo dłuższych i cięższych pociągów niż aktualnie, bo aż długich na 740 metrów. Wykonana równocześnie porządna modernizacja sterujących systemów przyczyni się z kolei do sporego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie znacząco poprawi płynność przejazdów na obszarze portu. Jednym z bardziej obiecujących projektów, jakie znacząco by mogły na długie lata poprawić stan połączeń kolejowych w Gdyni, jest zmodernizowanie dwóch linii które przebiegają przez tę miejscowość. W chwili obecnej posiadają one jedynie po jednym torze, a dodatkowo nie są zelektryfikowane, więc obydwa te obszary są do ruszenia. Aktualnie ten właśnie projekt jest w fazie studium wykonalności, a po zakończeniu tego etapu można będzie zaprezentować najbardziej obiecujące pomysły i rozwiązania. Szacowany koszt to około 1,6 miliarda złotych, a szacowany termin ukończenia w roku 2021.