Rozwojowe plany transportu kombinowanego w najbliższych latach

Rozwojowe plany transportu kombinowanego w najbliższych latach

Rozwojowe plany transportu kombinowanego w najbliższych latach

Plany na rozwój multimodalnego transportu w najbliższych latach

Przewóz kombinowany cieszy się coraz większym zainteresowaniem w naszym kraju. Opiera się on na tym, że cała dostawa jest realizowana paroma różnymi sposobami, ale wszystko ma się odbyć w wygodny i sprawny sposób dla końcowego odbiorcy. Rozwój tego właśnie transportu to główny priorytet jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co wywnioskować się da po liście, jaki został napisany do uczestników odbywającego się w gdańskim centrum konferencyjnym IV Forum Transportu Intermodalnego. Jednym z głównych założeń, które zostały podjęte jest osiągnięcie w roku 2020 6-procentowego udziału tego transportu w całości transportu kolejowego. Szacuje się, że w obecnej chwili poziom ten będzie wynosił około pięciu, jednak duża dynamika wzrostu daje sporo nadziei na to, że planowane cele zostaną osiągnięte. W chwili obecnej rynek tego transportu jest już dość stabilny, lecz cały czas się rozwija. W dalszym ciągu liderem jest PKP Cardio, z prawie 50-procentowym udziałem, ale DB Schenker Rail Polska SA oraz Lotos Polska cały czas próbują zdobyć większe udziały.

Aby wszak powyższe cele zostały osiągnięte jest potrzebne nie tylko zainteresowanie klientów, ale także odpowiedniej jakości techniczna infrastruktura. Dlatego też w planowanych pracach na kilka najbliższych lat pojawiło się wiele inwestycji wiążących się z modernizacją i rozbudową kolejowego systemu. Zgodnie z z zamierzeniami Krajowego Planu kolejowego, jaki przyjęty został we wrześniu ubiegłego roku, do 2023 roku planowane jest przeznaczenie prawie 70 miliardów, z których prawie dwie trzecie pochodzi z unijnych funduszy. To właśnie na ten rok planowane jest zakończenie prac związanych z zabudową wszystkich ważnych fragmentów kolejowych szlaków, przez co ma powstać spójna sieć o wysokich parametrach technicznych. Oprócz tego dużo środków jest dedykowane na budowę i wyposażenie terminali oraz centrów logistycznych, a także na nowy tabor. Jest również w planach obniżenie opłat za korzystanie z kolejowych sieci dla przewoźników oferujących intermodalny transport, po wykonaniu niezbędnych zmian w przepisach taka możliwość jak najbardziej by była.