Jakie są prognozy na nadchodzący rok w Porcie Gdańskim

Jakie są prognozy na nadchodzący rok w Porcie Gdańskim

Jakie są prognozy na nadchodzący rok w Porcie Gdańskim

Jakie są prognozy na następny rok w Porcie Gdańskim

 

Minione lata rozpuściły w dużym stopniu zarządzających portem w Gdańsku – przecież bez przerwy padały kolejne rekordy jeżeli chodzi o wyniki finansowe albo przeładunki. Nawet ubiegły rok, mimo że oceniany jako bardzo ciężki dla całej branży przyniósł ponad dziesięcio procentowy wzrost przeładunków, i to pomimo panującego kryzysu na kontenerowym rynku. Portowe władze zdecydowały się bowiem postawić na uniwersalność, przez co kurczące się obroty w jednej grupie towarów zrekompensowane mogą zostać przez inną grupę. Przez to są mniejsze obawy o to, że jedno tąpnięcie wywrze jakiś bardziej znaczący wpływ na stan całego portu, a on sam będzie znacznie bardziej odporny na rynkowe zawirowania. Duży ilościowy spadek był w ubiegłym roku jeśli chodzi o rozładunek kontenerów, jak się jednak w ostatecznym rozrachunku okazało, ich waga była większa niż rok wcześniej, z kolei ogromna, na prawie 20 procent dynamika wystąpiła przy obsłudze paliw. Na następny rok zamierzenia są oczywiście również duże, lecz władze portu będą zadowolone, jak się uda utrzymać poziomy z roku 2015.

W chwili obecnej bardzo trudno jednak jest określić, w jaką stronę rozwinie się sytuacja na rynkach światowych i jak to się będzie przekładać na sytuację portu. Ocenia się, że Chiny nadal znajdować się będą w recesji, tak więc spodziewać się można jeszcze większych obniżek lub ewentualnie utrzymania aktualnego poziomu. Lecz coraz szybciej zaczął się rozwijać eksport z naszego kraju, i to właśnie on zapewne będzie motorem napędowym na kolejny rok. Rosnąca ilość firm dystrybuuje się towary z segmentu FMCG, jakie transportuje się kontenerami, portowe władze liczą także na branżę meblową, która w ostatnim czasie została światową potęgą. Trudno z kolei będzie prognozować cokolwiek jeśli będzie chodzić o paliwa. Wprawdzie w poprzednim roku pomimo znaczących spadków cen zanotowano wysoki poziom rozładunków gazu i ropy, jednakże wyciąganie jakiś wniosków z tego na nadchodzący rok jest nieco ryzykowne. Niestety rynek paliw w dużym stopniu jest zależy od polityki, tak więc trudno robić tu jakiekolwiek założenia.