Uruchomienie nowej kolejowej trasy do Portu Gdańskiego

Uruchomienie nowej kolejowej trasy do Portu Gdańskiego

Gdański Port zaczął się ostatnio rozwijać na wielu płaszczyznach, kolejne projekty zaczynają powstawać nie tylko na terenie portu, lecz będą również obejmować okoliczne rejony. W ostatnich latach naprawdę sporo trudu lecz również pieniędzy włożono w rozbudowę oraz modernizację tras które dochodzą na teren portu. Jest to całkowicie zrozumiałe, gdyż zwiększenie możliwości przeładunkowych powinno być powiązane z kompleksową obsługą transportu kontenerów w głąb lądu – brak dobrych nitek kolejowych albo drogowych stanowić tutaj nie może ograniczenia. Z tego też powodu wiele inwestycji na terenie Gdańska już w ostatnim czasie ukończono, ale dużo też czeka na swoją kolejkę. W szczególności duży nacisk położony został na gruntowną modernizację połączeń kolejowych, które w związku z bardzo dynamicznym wzrostem portu zwyczajnie zaczęły nie dawać rady. Stąd też między innymi wystartował projekt modernizacji trasy pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, który miał swoim zasięgiem objąć prace przy moście nad Wisłą a także przy dwutorowej linii kolejowe, całość tego przedsięwzięcia oszacowano na 370 milionów złotych.

Uruchomienie nowej kolejowej trasy do Portu Gdańskiego

Otwarcie nowej kolejowej trasy do Portu w Gdańsku

Pierwsze nowe transporty na nowo otwartej trasie przejechały w drugie połowie stycznia, i robić to aktualnie mogą dużo szybciej niż wcześniej. Przed modernizacją pociągi mogły jeździć z maksymalną prędkością 20 km/h, obecnie jest to kilka razy więcej. Przy okazji wykonywanych prac poprawiono także transport rzeką znajdującą się pod mostem. Przez odpowiednie podniesienie konstrukcji aktualnie pod mostem mogą wpływać znacznie dłuższe jednostki. Aktualnie możliwe będzie umieszczenie nawet trzech warstw kontenerów na pokładzie barki, co dużo może usprawnić żeglowanie na tym szlaku. W celu poprawy bezpieczeństwa wspomniany most został też odpowiednio oświetlony. Opisywana rozbudowa będzie miała bardzo duże znaczenie dla okolic Gdańska. Oddana całkiem niedawno do użytkowania trasa 226 sporo zwiększy możliwości przepustowe pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Portem o sześć razy, a oprócz tego pozwoli na wjechanie znacznie większych składów niż dotychczas. I najprawdopodobniej nie jest to koniec, bowiem w planach są nowe projekty które jeszcze bardziej poprawią infrastrukturę w tamtejszym regionie.
.